Dansk byggeri

Når vi udfører seperatkloakeringer etableres der ofte rørbassiner eller regnvandsbassiner til forsinkelse af overfladevand fra byområder.
I eksisterende byområder udføres bassinet typisk i ø1200 – ø2000 mm rør, hvorved der etableres et stort volumen til opbevaring af regnvand.
Åbne regnvandsbassiner indgår også i LAR-projekter.

Se eksempel på rørbassin her

Se vores refernecer her

Mortensen og Nymark