Dansk byggeri

I forbindelse med separering af regnvand og spildevand udfører vi ofte nye pumpestationer til spildevandet. Ved etableringen af pumpestationerne udføres der afstivning med interimsspuns eller københavnervægge, idet pumpesumpene ofte er 6 meter dybe. Gruberne til pumpesumpene er typisk 6 meter dybe – og det kræver stor erfaring med grundvandssænkning.
Se vores referencer her

Mortensen og Nymark