Mortensen og Nymark

A/S Mortensen & Nymark har på eget initiativ foranlediget en evaluering af vores igangværende projekter. Det har resulteret i karakterbogen udarbejdet af Bülow Management i.h.t. Byggeriets Nøgletals- og Kundeindex. Denne uvildige evaluering af et projekt indebærer, at både bygherre og entreprenør bidrager med oplysninger om det konkrete projekt

Karaktergivningen er således baseret på overholdelse af tidsfrister, antal og kategorisering af mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed.

Du kan få flere oplysninger om karakterbogen på telefon 9831 8400.

Mortensen og Nymark